لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30241

یک فنجان چای داغ (۲۴)- آشنایی با برده داری مدرن

139

بیشتر انسان ها بر این باورند که برده داری معضلی مربوط به گذشته است٬ و دنیای امروز به حدی از تکامل فکری رسیده است که برده داری را منع کند. اما در قسمت هایی از دنیا٬ هنوز انسان هایی هستند که با سختی و بدون دریافت مزد کار کرده، و جان خود را در این راه از دست می دهند. این هفته با هم به قسمت هایی از یک سخنرانی تد تاک گوش می دهیم که داستان برده های دنیای امروزی را بازگو می کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.