لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30239

چند ثانیه با شما (۴۷) – بردگان قرن حاضر

128

برده داری نوین برخلاف غیرقانونی بودن به شدت در دنیا در حال گسترشه و به یکی از پرسودترین تجارت‌ها کنونی جهان تبدیل شده، و به عنوان یک بحران جدی بسیاری از انسان ها رو تهدید می کنه.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.