لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30238

یک قهرمان (۴۷) – ریچارد نارس و کمک به کودکان سرطانی

141

ریچارد نارس که فرزند خود را در اثر سرطان از دست داده، برای کودکان بیمار و خانواده هایشان وسیله نقلیه مناسب فراهم می کند و با انجام دوی ماراتون به بالا بردن سطح آگاهی مردم نسبت به این کودکان کمک می کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.