لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30211

فصل مشترک – ف٢ انتخابات در آیین بهائی

101

عالی ترین شورای حاکمه جامعه بهائی، بیت العدل اعظم، جمعی متشکل از ۹ عضوه، که اعضای آن هر ۵ سال یک بار توسط اعضا تمامی محفل‌ ها ملی بهائی سراسر دنیا با شرکت در یک کانونشن بین‌ المللی انتخاب می شند. باهم کلیپی کوتاه در همین ارتباط می بینیم


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.