لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30199

آموزه‌های نو – ف۴ ق۲۴

146

مصاحبه با دانا حکیمیان درباره مقالۀ «هویت،‌ خودشناسی و تساوی حقوق زن و مرد»، بخش دوم


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.