لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30197

برنامه کامل ۱ شهریور ۱۳۹۷

124

در مجله جوانان این هفته به مطالبی تحت عناوین «نقطه سرخط» ، «آموزه های نو» و «ما دوتا» توجه خواهید کرد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.