این روزها – به یاد اریتا فرانکلین، خواننده شهیر آمریکایی

14

آریتا فرانکلین، ملکه موسیقی سُول در آمریکا بود، که چند روز پیش در سن ۷۶ سالگی درگذشت!


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30150