لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30149

دوران شکوفایی (۲۱) – کار یا تحصیل؟

171

نگار : رادان یه کارخوب پیدا کرده بود و می خواست دیگه مدرسه نره:
رادان : خوب دیگه، میخوام برم پیش عموم. تو کار ساخت و سازه. عین این برادران اسکات هست؟ خیلی باحاله. خونه ها درب و داغون رو می گیره همچین درست می کنه که آدم کیف می کنه. منم خیلی خوشم می یاد از این شغل. دیگه آخرش که باید بریم سر کار».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.