لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30139

برنامه کامل ۲۸ مرداد ۱۳۹۷

137

این هفته هم پیام دوست یکشنبه ها دو بخش دارد: «صفحه نمایش» و «پیشنهاد».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.