لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30137

پیشنهاد (۴۴) – جنبش پیاز و سیب زمینی

95

این هفته، در برنامه‌ پیشنهاد، به شما پیشنهاد می کنیم که هر سن و سالی که دارید، دوستانی داشته باشید که دو برابر شما سن دارند، و در صورت نیاز هوا این دوستان مسن تر از خودتان را داشته باشید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.