لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30136

صفحه نمایش ف۲ ق۹ – اکبر رادی۷ نمایش: خانمچه و مهتابی۳ و پایان

115

بخش اول: قسمت هفتم و آخر سرگذشت اکبر رادی. یادداشت رادی برای تولد بهرام بیضایی و یادداشت بیضایی در پاسخ او.
و یادداشت ها مسعود کیمیایی و رضا براهنی بعد از درگذشت رادی
بخش دوم: بخشی هایی از نمایش خانمچه و مهتابی۳ (آخر)


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.