لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30108

(آموزه های نو ق ۶ – مقام انسانیت و مقام حیوانیت (قسمت دوم

223

در قسمت قبل دیدیم که جِیمی هیث دلیل نقص در انسان ها را در کشمکش بین دو مقام انسانیت و حیوانیت جستجو می کند. اما این کشمکش به ما فرصتی برای رشد روحانی می دهد.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.