لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30090

برنامه کامل ۲۷ مرداد ۱۳۹۷

120

نام بخش ها پیام دوست در روز شنبه «مسیر سبز»، «ورقی از خاطرات»، و «پندها و پیمان ها» است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.