لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30064

موج مثبت (۴۵) – اندیشه ها طراح معبد بهائی کلمبیا

202

طراح معبد بهائی کلمبیا می گوید: آشنایی با بهائیان و مراوده با آن‌ها به خصوص با مردم نورته دل کائوکا باعث شده ایمان بیشتری به مردم و به نیکویی و فروتنی اون ها پیدا کنیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.