لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30062

بانوی سرزمین من (۲۳) – نهادینه شدن انسان دوستی

152

نهادینه شدن انسان دوستی در اجتماع، زمینه را برای تعهد انسانی نسبت به هم نوع، دیگرموجودات، محیط زیست و مسائل اجتماعی فراهم می‌سازد و راهی تازه به سوی آینده جهان می‌گشاید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.