لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30060

یک قهرمان (۴۶) – راب چیر با یک بسته دنیای کودکان را عوض می‌کند

212

قهرمان این هفته، راب چیر، در خانواده‌ای تبهکار بزرگ شد و بعد به پرورشگاه رفت. او وسایل خود را در کیسه زباله حمل می‌کرد. بعد از اینکه با تلاش برای خود زندگی خوبی ساخت، تصمیم به شروع موسسه‌ای غیرانتفاعی کرد که در آن داوطلبان برای بچه های پرورشگاهی بسته‌ای از‌ وسایل ضروری اولیه رو درست کرده و به آنها می‌دهند، تا کمی از سختی زندگی شان کم شود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.