لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30059

برنامه کامل ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

204

بخش ها متنوع پرده هفتم در این روز جمعه عبارتند از: «یک قهرمان»، «چند ثانیه با شما»، «موج مثبت»، «بانوی سرزمین من»، و «یک فنجان چای داغ».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.