لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30057

موج مثبت (۶) – درختکاری در معبد بهائی در شیلی

167

از زمان آغاز ساخت معبد بهائی در شیلی، هر هفته صد‌ها داوطلب برای کاشت درخت در این محل جمع میشوند.