لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30021

آموزه‌های نو – ف۴ ق۲۳

130

مصاحبه با دانا حکیمیان درباره مقاله «هویت،‌ خودشناسی و تساوی حقوق زن و مرد» – بخش اول.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.