لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30002

به‌ سوی دنیای بهتر ف۲ ق۲ – خانواده

146

خانواده از نظر شما به چه مجموعه‌ای گفته میشه و به چه انگیزه‌ای تشکیل میشه؟ عناصر اصلی تشکیل خانواده چه کسانی هستن و در یک خانواده متعادل ارزش و اهمیت کدام عضو بیشتره؟ و آیا تفاوت باعث برتریه؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.