لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29995

برنامه کامل ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

145

در پیام دوست این چهارشنبه برنامه خبرنگار و قبل از آن نامه‌ای از نامه های شاداب دُخت به سمع و نظر شما می‌رسد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.