لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29984

سپهر سخن – ف۳ ق۱۴ – دیانت بهائی در پی شکستن کدام بت‌هاست؟

178

حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند: حضرت خلیل ریشه بت‌های عظیم برانداخت و اعلان وحدانیّت الهی کرد. تو نیز به قوّت تعالیم الهی در خَلوت و جَلوت به هَدم اصنام اوهام پرداز و در کمال بلاغت به تأیید ملکوت قوم را به ظهور شمس حقیقت هدایت کن.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.