لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29983

جواهر وجود (۴۵) – ملاحظه و جانبداری و توجه به سایرین

208

فرزندانمان را چگونه تربیت کنیم تا به عواطف و احساسات دیگران اعتناء و توجه نشان دهند تا موجبات آزردگی خاطر کسی را فراهم نسازند و همیشه مراقب باشند که رفتارها و گفتارشان چه تاثیری بر دیگران خواهد گذاشت بدون حس مهر طلبی.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.