لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29978

به‌ سوی دنیای بهتر ف۲ق۷ – تربیت کدام در اولویت است و چرا؟

267

پدرسالاری از نظر شما یعنی چه؟ آیا تربیت دخترها در الویت هست یا پسرها و چرا؟ اولین مربی طفل در زندگی چه کسیه و اگه خود معلم از تربیت نصیب و بهره ای نبرده باشه چه اتفاقاتی ممکنه بیفته؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.