لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29972

به‌ سوی دنیای بهتر ف۲ق۴ – چرا اولین مربیان طفل والدین هستند؟

177

تربیت پذیری با میزان هوش و ادراکات انسان چه نسبتی داره؟ و آیا تاثیرپذیری از محیط یا پذیرش پیام‌ها از بیرون در تربیت یک فرد نقشی دارن؟ با توجه به این مطالب اولین محیط آموزشی و پرورشی یک انسان کجاست و اولین مربیان او چه کسانی هستند؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.