لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29949

این روزها به یاد تو – به یاد عبدالفتاح سلطانی

53

وکیل دادگستری و مدافع برجسته و خستگی ناپذیر حقوق بشر که این روزها در فقدان دختر جوانش به سوگ نشسته است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.