لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29943

پیشنهاد (۴۳) – باملاحظه‌تر و مهربان‌تر باشیم

88

فرستنده‌ پیشنهاد این هفته، به ما پیشنهاد می‌کند که کمی بیشتر حواس‌مان را جمع کنیم و با آدم‌های دور و برمان، جانداران دیگر و در کل محیطِ زیست‌مان باملاحظه‌تر، مهربان‌تر و انسانی‌تر رفتار کنیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.