صفحه نمایش ف۲ ق۸ – اکبر رادی۶ نمایش : خانمچه ومهتابی۲

بخش اول: قسمت ششم سرگذشت اکبر رادی. بخش هایی از یادداشت های بهروز غریب پور و محمود استاد محمّد درباره اکبر رادی
بخش دوم: قسمت هایی از نمایش نامه خانمچه و مهتابی۲


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29942