برنامه کامل ۲۱ مرداد ۱۳۹۷

پیام دوست یکشنبه ها این هفته هم دو بخش دارد : پیشنهاد و صفحه نمایش


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29941