لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29929

کرسی صلح – قدرت کلمات زنان ایرانی

150

این برنامه توسط کرسی بهائی برای صلح جهانی‌در دانشگاه مریلند آمریکا برگزار شده است
در ایران امروز که نیازمند تغییری است بزرگ، انقلابی شروع شده است از جنس صلح و آرامش، انقلابی که موثر تر از هر انقلاب دیگری است. این انقلاب، انقلاب زنان نویسنده ایرانی است.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.