برنامه کامل ۲۰ مرداد ۱۳۹۷

19

در پیام دوست این روز شنبه بخش اول از برنامه جدیدی به نام مسیر سبز و بخش دوم از برنامه ای که در هفته قبل آغاز شده به نام ورقی از خاطرات را تقدیم شما شنوندگان عزیز میکنیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29915