لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29915

برنامه کامل ۲۰ مرداد ۱۳۹۷

167

در پیام دوست این روز شنبه بخش اول از برنامه جدیدی به نام مسیر سبز و بخش دوم از برنامه ای که در هفته قبل آغاز شده به نام ورقی از خاطرات را تقدیم شما شنوندگان عزیز میکنیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.