لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29914

مسیر سبز (۱) – عوامل آمادگی برای ازدواج

74

این اولین قسمت از برنامه‌ مسیر سبز است. در این قسمت، نیوشا راد مجری برنامه در گفتگو با جناب احسان رحیمی درباره‌ عواملی که در آمادگی برای ازدواج دخیل هستند (از دیدگاه دیانت بهائی) و موضوعاتی دیگر در همین رابطه گفت و گو می‌کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.