لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29894

کافه هنر (۲۷) – زنان کوچک اثر لوییزا می الکوت

96

در مقاله‌ای اومده: رمان زنان کوچک، همچون یک آینه به بازتاب مشکلات و جنبه های مختلف زنان در آمریکای قرن هجده می پردازه. این آینه هر قدر هم قدیمی باشه، باز هم می تونه برای دختران امروز حاوی درس هایی ارزشمند باشه، درس‌هایی مهم در مسیر تبدیل شدن اونها به زنانی کوچک!


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.