لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29893

یک فنجان چای داغ (۲۲) – توانایی جوانان برای خدمت

187

جوانان از شور و شوق بیشتری نسبت به دنیای اطراف خود و انسان های دیگر برخوردارند و این شور و هیجان می تواند عالمی را به حرکت در آورد. در سال ۲۰۱۳ کنفرانس های جوانان به همت جامعه بهائی در سرتاسر دنیا برگزار شد. بعد از شرکت در این کنفرانس ها٬ جوانان بیش از قبل برای خدمت و ساختن دنیایی بهتر ترغیب شدند. این هفته با هم به قسمت هایی از یک گزارش در مورد این کنفرانس ها گوش می دهیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.