لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29892

چند ثانیه با شما (۴۵) – تنهایی جوانان، معضل قرن حاضر

146

وقتی جوانان می‌بینند نتوانستند، انتظاراتی رو که اطرافیان از اونها دارند برآورده کنند، اغلب خود را منزوی و تنها احساس می‌کنند، این نتیجه مطالعاتی است که دانشگاه متروپولیتن منچستر به همراه یک نهاد خیریه، درباره سلامت روانی جوانان انجام داده است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.