لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29891

موج مثبت (۴۴) – پیشگامی جوانان در نشست سازمان ملل متحد

199

در مجموعه‌ای از میزگردهای پرشور و پویا که توسط جامعۀ جهانی بهائی برگزار شد، نمایندگان جوان درباره مسئولیت نسل خود در ساختن جوامعی صلح‌جو و دادگر، و بازتعریف ماهیت رهبری و قدرت مشورت کردند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.