لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29890

یک قهرمان (۴۵) – ننسی گیانی و کمک به کودکانی با سندروم داون

177

ننسی و همسرش که صاحب فرزند مبتلا به سندروم داون می شوند با تاسیس یک مرکز بازی و آموزش کودکان سندروم داون و خانواده هایشان پنجره تازه‌ای در زندگی آن‌ها باز می‌کنند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.