لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29889

برنامه کامل ۱۹ مرداد ۱۳۹۷

158

یک قهرمان ، چند ثانیه با شما ، موج مثبت ، کافه هنر و یک فنجان چای داغ اسامی بخش‌های متنوع پرده هفتم در این هفته است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.