لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29844

نقطه سرخط – بحران محیطِ زیست در ایران

90

در نقطه‌ سرخط این هفته، یادداشتی خواهید شنید با عنوان «مسأله‌ اصلی مرگ است» یادداشتی تکان‌دهنده که درباره‌ وخامت بحرانِ محیط زیست در ایران هشدار می‌دهد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.