لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29803

برنامه کامل ۱۶ مرداد ۱۳۹۷

157

سه شنبه نقره ای ابتدا «جواهر وجود» و پس از آن «سپهر سخن» را برای شما شنوندگان عزیز آماده پخش کرده است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.