لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29789

این روزها – تصویری از پناهندگان روهینگیا

195

تاملی در وضعیت خطیر پناهندگان روهینگیایی، و قدمی هایی که ما، انسانهای کوچه و بازار، می توانیم برای همدردی و کمک به آنها انجام دهیم!


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.