لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29788

برنامه کامل ۱۵ مرداد ۱۳۹۷

93

در این روز دوشنبه برنامه «این روزها» و نمایش رادیویی «دوران شکوفایی» و گزیده ای از یک «سخنرانی» توشه راه شما شنوندگان عزیز است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.