لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29769

زاویه سوم (۸) – گذار به دموکراسی ق۲

64

در ادامه برنامه قبل بر نهادهای مدنی به عنوان مهم‌ترین راه رسیدن به دموکراسی تأکید می‌شود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.