لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29763

برنامه کامل ۱۳ مرداد ۱۳۹۷

146

پیام دوست این شنبه شامل سه بخش است: اول «زاویه سوم» دوم، اولین بخش از فصل دوم «ورقی از خاطرات» و سوم «پندها و پیمان ها».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.