لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29755

یک فنجان چای داغ (۲۱) – ادبیات پست مدرن در ایران

149

ادبیات فارسی بخشی اساسی از فرهنگ مردم ایران است و در طول تاریخ متحول گشته و سبک های جدیدی را شامل شده است. این هفته گفتگویی داریم با خانم فاطمه اختصاری، شاعر پست مدرن ایرانی، درباره ی پیدایش این سبک در ایران.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.