لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29702

آئین بهائى (۲) – بهائیان ق۲

154

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : بنا به اعتقاد بهائیان، همه ادیان منبعث و منشعب از یک سرچشمه الهى اند. مقصد اصلى از ظهور پیامبران، تأمین و تعمیم نیک بختی براى …


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.