لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29690

جواهر وجود (۴۳) – مسؤلیت و پاسخگویی

260

فرزندانمان را باید طوری تربیت کنیم که مسؤلیت پذیر شوند و مراقب باشند تا مسؤلیت‌هایی را که به عهده می‌گیرند در انجامش پایداری کنند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.