لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29689

برنامه کامل ۹ مرداد ۱۳۹۷

113

سه شنبه نقره ای ابتدا «جواهر وجود» و پس از آن «سپهر سخن» را برای شما شنوندگان عزیز آماده پخش کرده است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.