لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29677

این روزها به یاد تو – به یاد احمد شاملو

138

با گلچین کوچکی از سروده‌های احمد شاملو یادی می‌کنیم از تمامی انسان‌هایی که برای برابری، آزادی و اعتلای کرامت انسانی تلاش می‌کنند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.