لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29611

برنامه کامل ۶ مرداد ۱۳۹۷

119

پیام دوست این شنبه شامل سه بخش است: اول «زاویه سوم» . دوم، آخرین بخش «سوال از من، جواب از مامان» و سوم «پندها و پیمان ها».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.